Логічна Фізика

Назва: Логічна Фізика
Автор: Зинов'єв А.А.
Видавництво: Наука
Рік: 1972
Сторінок: 193
Формат: djvu(rar+3%)
Розмір: 1719 Kb
Під логічною фізикою в книзі розуміється розділ логіки, у якім досліджується термінологія, що ставиться до простору, часу, руху, причинності і т.д. У відмінності від фізики й філософії, у яких формулюються сукупності тверджень про простір,час і русі, сфера логічної фізики обмежується винятково логічними властивостями цієї термінології й утримуючих її тверджень.
Аналітична хімія: Наука, додаток, люди

Назва: Аналітична хімія: Наука, додаток, люди
Автор: Золотов Ю.А.
Видавництво: Наука
Рік: 2009
Сторінок: 320
Формат: pdf
Розмір: 18 MB
Книга відомого хіміка-аналітика Ю.А. Золотова присвячена сучасним проблемам аналітичної хімії. Містить статті, інтерв'ю, виступу на конференціях. Значна частина книги являє собою нарис про Наукову раду РАН по аналітичній хімії. У книгу включені нариси про цікаві людей, про зустрічі з ними, різні дорожні замітки.
Абстракція в математику й фізику

Назва: Абстракція в математику й фізику
Автор: Каганів М.І., Любарский Г.Я
Видавництво: Физматлит
Рік: 2005
Сторінок: 351
Формат: djvu
Розмір: 2,5 Mb
Математична частина книги являє собою збори епізодів по історії математики, оскільки історія абстрактних понять від неї невіддільна. У ній розказане про ланцюг зв'язаних один з одним завдань і відповідного ланцюга абстрактних понять-інструментів, створених для розв'язку цих завдань
Головний зміст фізичної частини — розповідь про проблеми й досягнення теоретичної фізики, що підкреслює роль абстрактних понять, які допомагають описати різноманіття навколишнього нас мира
Книга призначена широкому колу читачів, що цікавляться математикою й фізикою.
Лекції по надвисокочастотній електроніці для фізиків

Назва: Лекції по надвисокочастотній електроніці для фізиків (2Т)
Автор: Трубецков Д. І., Храмів А. Е.
Видавництво: ФИЗМАТЛИТ,
Рік: 2003
Формат: djvu
Розмір: 15Мб
Якість: гарне
Мова: російський
Сучасна надвисокочастотна електроніка представлена в книзі не технічною стороною з коротким описом фізики й основ теорії різних електронних ламп, а детальним описом основних фізичних явищ, що виникають при взаємодії електронних потоків з електромагнітними полями й лежачих в основі різних типів обладнань надвисоких частот. У книзі приділена велика увага математичному моделюванню на ЕОМ явищ в електронних потоках на надвисоких частотах. Виклад ведеться так, щоб показати тісний зв'язок надвисокочастотної електроніки із сучасною нелінійною теорією коливань і хвиль і теорією випромінювання. Особливістю книги є те, що в ній певне місце займає історія Свч-Електроніки. У першому томі книги викладаються основні поняття, методи й моделі «класичної» надвисокочастотної електроніки. Також у ньому розглядаються релятивістські аналоги класичних Свч-Обладнань: клістронів, ламп зворотної хвилі, що біжить і, приладів зі схрещеними полями. Лекції призначені для фізиків різних спеціальностей, що цікавляться процесами взаємодії електронів з електромагнітними полями, для науковців, аспірантів і інженерів, що проводять дослідження в області вакуумної Свч-Електроніки, радіофізики,
радіотехніки й фізики плазми. Вони можуть бути полезны студентам старших курсів відповідних спеціальностей.
Математичні основи кібернетики
Назва: Математичні основи кібернетики
Автор: Шулік Ю. М.
Видавництво: Енергія
Рік видання: 1980
Сторінок: 424
Формат: DJVU
Розмір: 7,33 МБ
Якість: Відмінне, 600 дпи, кольорові обкладинки
Книга містить систематичний виклад математичного апарата, використовуваного при дослідженні кібернетичних моделей складних систем, а також методів оптимізації таких систем, і ставить метою ввести студента в коло понять сучасної теорії керування. У порівнянні з першим виданням ( 1972 р.) у книгу внесені істотні зміни й додавання...
Лекції по методах обчислень

Назва: Лекції по методах обчислень
Автор: Гавурин М.УВОДИТИ, УВЕСТИ ДО ЛАДУ.
Видавництво: Наука
Рік: 1971
Сторінок: 248
Формат: djvu(rar+3%)
Розмір: 3,3 Мб
Книга містить розділ університетського курсу, присвячений методам розв'язку лінійних функціональних рівнянь. Автор прагнув, з одного боку, до з'ясування функціонально-теоретичних ідей, що лежать в основі застосовуваних методів обчислень, з іншого боку - до показу того, як ці ідеї реалізуються в конкретні випадках
У книзі розглядаються наступні завдання: інтегральне рівняння Фредгольма другого роду, крайові завдання для звичайного диференціального рівняння другого порядку, найпростіше рівняння еліптичного типу, рівняння теплопровідності й коливань, завдання про власні числа й елементах.
Автомати. Збірник статей
Назва: Автомати. Збірник статей
Автор: За редакцією К.Є.Шеннона й Дж. Маккарти
Видавництво: ІНОЗЕМНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Рік видання: 1956
Сторінок: 400
Формат: DJVU
Розмір: 6,93 МБ
Якість: Гарне, 600 дпи, кольорові обкладинки
Справжня книга є перекладом збірника статей по теорії автоматів. Це — молода наукова дисципліна (галузь кібернетики), що виникла під впливом запитів техніки цифрових обчислювальних машин і моделюючих обладнань. Збірник відбиває різні аспекти теорії автоматів. Деякі статті присвячені питанням, пов'язаним з конструюванням автоматів. Інші цікаві головним чином з теоретико-пізнавальної точки зору. Матеріал збірника доступний широкому колу читачів, що мають деяке знайомство з теорією ймовірностей і математичною логікою.
Математичне моделювання в техніку
Назва: Математичне моделювання в техніку. Підручник для вузів. Серія "Математика в технічному університеті"; Вып. XXI, заключний
Автор: Зарубин В.З.
Видавництво: МГТУ ім. Н.Є. Баумана
Рік видання: 2003
Сторінок: 496
Формат: DJVU+OCR
Розмір: 4,28 МБ
ISBN: 5-7038-1435-9
Якість: Відмінне, 600 дпи, текстової шар, кольорова обкладинка
Книга є додатковим, двадцять першим випуском комплексу підручників „Математика в технічному університеті", що завершують видання серії. Вона присвячена застосуванню математики до розв'язку прикладних завдань, що виникають у різних областях техніки. У неї включений предметний покажчик до всього комплексу підручників. Зміст підручника відповідає курсу „Основи математичного моделювання", що читається автором у МГТУ ім. Н.Є. Баумана. Для студентів технічних університетів. Може бути корисний викладачам, аспірантам і інженерам.
Топ 10
Статистика

Copyright ©2009 All Rights Reserved
Перепечатка разрешена только при активной гиперссылке на weekbook.ru
Все издания для скачивания предоставлены официальными партнёрами и администрация сайта не несет ответственность за их использование! Вы можете скачать, если такое предусмотренно, или купить книги у них.